Kunst ohne Grenzen.

Univ. Prof. Andrzej Mazur und Ewa Mazur-Matysek

NOTA BIOGRAFICZNA
ANDRZEJ MAZUR ur. 03 07 1953r w Radomiu.

W latach 1068 – 72 był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki, w latach 1973-78.
Dyplom i tytuł magistra uzyskał w 1979 roku, pod kierunkiem prof. Juliusza Bursze, a następnie podjął pracę w Katedrze Konserwacji, Technik i Technologii Malarstwa Ściennego, na wydziale macierzystym, gdzie pracuję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Pracę kwalifikacyjną I stopnia (doktorską) na stanowisko adiunkta, poświęconą konserwacji malarstwa ściennego obronił w roku 1989.
Od tego czasu kieruje Pracownią Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego.
Habilitację uzyskał po obronie pracy w 1996 roku i następnie kierował Katedrą Konserwacji, Restauracji oraz Technik i Technologii Malarstwa Ściennego.
Obok pracy dydaktycznej i naukowej na uczelni realizuje projekty konserwatorskie w wielu cennych obiektach zabytkowych w kraju i za granicą. Prace którymi kierował w Pałacu w Wilanowie, wyróżniono nagrodą państwową za najlepszą konserwację w Polsce – Grand Prix Sybilla – 2008.
Równolegle uprawia malarstwo, organizując wystawy w Polsce i Stanach Zjednoczonych gdzie od wielu lat okresowo pracuje.
W roku 2009 nadano mu tytuł profesora zwyczajnego. Nominację otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 10 marca 2010 roku.

 

 

Werbeanzeigen